Can't touch the configuration after we chroot
authorDaniel Hokka Zakrisson <dhokka@cs.princeton.edu>
Thu, 2 Aug 2007 15:26:42 +0000 (15:26 +0000)
committerDaniel Hokka Zakrisson <dhokka@cs.princeton.edu>
Thu, 2 Aug 2007 15:26:42 +0000 (15:26 +0000)
commitcc351d9383d5b3d5d769df64b81150d5778aad2b
tree731cb2354ee6794ad63763d843e133671b0e5736
parent67f86b9c416602d6c59da0303693194f610a1c32
Can't touch the configuration after we chroot
python/vserver.py