don't use lamba; put calls to vserverimpl in try blocks
authorMarc Fiuczynski <mef@cs.princeton.edu>
Thu, 31 May 2007 18:23:18 +0000 (18:23 +0000)
committerMarc Fiuczynski <mef@cs.princeton.edu>
Thu, 31 May 2007 18:23:18 +0000 (18:23 +0000)
commit600840954f3165ccbb804f2e5c30e24ea70c5f8f
tree51b69b905d519447e7d5256b3547c11b19081ddf
parentf0dcb66045f9b148d076e3ffc190bd01441fa3dd
don't use lamba; put calls to vserverimpl in try blocks
python/vserver.py