Improve the libnl checks, also checking for the required types
authorDaniel Hokka Zakrisson <dhokka@cs.princeton.edu>
Wed, 1 Aug 2007 20:27:46 +0000 (20:27 +0000)
committerDaniel Hokka Zakrisson <dhokka@cs.princeton.edu>
Wed, 1 Aug 2007 20:27:46 +0000 (20:27 +0000)
commit4c80189d9747e21e5cd62bc38d9349e0584d8c50
tree18fba2a6d97babda3fff12c788c1d3fa12dbf996
parent91f3bf94636e7e3127c031640d8a51977045582f
Improve the libnl checks, also checking for the required types
configure
configure.ac