rename sfa-server.py into sfa-start.py
authorThierry Parmentelat <thierry.parmentelat@sophia.inria.fr>
Tue, 25 Oct 2011 16:31:11 +0000 (18:31 +0200)
committerThierry Parmentelat <thierry.parmentelat@sophia.inria.fr>
Tue, 25 Oct 2011 16:31:11 +0000 (18:31 +0200)
commit3961165f3cbf33b0b154db3140398e0ed383acbd
tree36ff07cde6e127c8804baa20ce5e376ebf2dfd9b
parent53cac4ff5a556bf11c51eb787262068e7376414b
rename sfa-server.py into sfa-start.py
INSTALL.txt
Makefile
setup.py
sfa.spec
sfa/init.d/sfa
sfa/init.d/sfa-cm
sfa/server/sfa-start.py [moved from sfa/server/sfa-server.py with 99% similarity]
tools/Makefile