2673166df3fc62b98a86364d8a8f228079707ed4
[sfa.git] / sfa / dummy / dummy_testbed_api.py
1 import SimpleXMLRPCServer
2 import time
3
4 dummy_api_addr = ("localhost", 8080)
5
6 # Fake Testbed DB 
7
8 nodes_list = []
9 for i in range(1,11):
10     node = {'hostname': 'node'+str(i)+'.dummy-testbed.org', 'type': 'dummy-node', 'node_id': i}
11     nodes_list.append(node)
12
13 slices_list = []
14 for i in range(1,3):
15     slice = {'slice_name': 'slice'+str(i), 'user_ids': range(i,4,2), 'slice_id': i, 'node_ids': range(i,10,2), 'enabled': True, 'expires': int(time.time())+60*60*24*30}
16     slices_list.append(slice)
17
18 users_list = []
19 for i in range(1,5):
20     user = {'user_name': 'user'+str(i), 'user_id': i, 'email': 'user'+str(i)+'@dummy-testbed.org', 'keys': ['user_ssh_pub_key_'+str(i)]}
21     users_list.append(user)
22
23 DB = {'nodes_list': nodes_list,'node_index': 11, 'slices_list': slices_list, 'slice_index': 3, 'users_list': users_list, 'user_index': 5}
24
25 #Filter function gor the GET methods
26
27 def FilterList(myfilter, mylist):
28     result = []
29     result.extend(mylist)
30     for item in mylist:
31          for key in myfilter.keys():
32              if 'ids' in key:
33                  pass
34              else:
35                  if isinstance(myfilter[key], str) and myfilter[key] != item[key] or isinstance(myfilter[key], list) and item[key] not in myfilter[key]:
36                      result.remove(item)
37                      break
38     return result
39
40
41 # RPC functions definition
42 #GET
43 def GetTestbedInfo():
44     return {'name': 'dummy', 'longitude': 123456, 'latitude': 654321, 'domain':'dummy-testbed.org'}
45
46 def GetNodes(filter={}):
47     global DB
48     result = []
49     result.extend(DB['nodes_list'])
50     if 'node_ids' in filter:
51         for node in DB['nodes_list']:
52              if node['node_id'] not in filter['node_ids']:
53                  result.remove(node)
54     if filter:
55         result = FilterList(filter, result)
56     return result
57
58 def GetSlices(filter={}):
59     global DB
60     result = []
61     result.extend(DB['slices_list'])
62     if 'slice_ids' in filter:
63         for slice in DB['slices_list']:
64              if slice['slice_id'] not in filter['slice_ids']:
65                  result.remove(slice)
66
67     if filter:
68         result = FilterList(filter, result)
69     return result
70
71
72 def GetUsers(filter={}):
73     global DB
74     result = []
75     result.extend(DB['users_list'])
76     if 'user_ids' in filter:
77         for user in DB['users_list']:
78              if user['user_id'] not in filter['user_ids']:
79                  result.remove(user)
80
81     if filter:
82         result = FilterList(filter, result)
83     return result
84
85
86 #def GetKeys():
87     
88
89
90 #add
91
92 def AddNode(node):
93     global DB
94     if not isinstance(node, dict):
95         return False
96     for key in node.keys():
97          if key not in ['hostname', 'type']:
98              return False
99     node['node_id'] = DB['node_index']
100     DB['node_index'] += 1
101     DB['nodes_list'].append(node)    
102     return node['node_id']
103
104 def AddSlice(slice):
105     global DB
106     if not isinstance(slice, dict):
107         return False
108     for key in slice.keys():
109          if key not in ['slice_name', 'user_ids', 'node_ids', 'enabled', 'expires']:
110              return False
111     slice['slice_id'] = DB['slice_index']
112     slice['expires'] = int(time.time())+60*60*24*30
113     DB['slice_index'] += 1
114     DB['slices_list'].append(slice)
115     return slice['slice_id']
116
117
118 def AddUser(user):
119     global DB
120     if not isinstance(user, dict):
121         return False
122     for key in user.keys():
123          if key not in ['user_name', 'email', 'keys']:
124              return False
125     user['user_id'] = DB['user_index']
126     DB['user_index'] += 1
127     DB['users_list'].append(user)
128     return user['user_id']
129
130
131 def AddUserKey(param):
132     global DB
133     if not isinstance(param, dict):
134         return False
135     try:
136         for user in DB['users_list']:
137              if param['user_id'] == user['user_id']:
138                  if 'keys' in user.keys():
139                      user['keys'].append(param['key'])
140                  else:
141                     user['keys'] = [param['key']] 
142                  return True
143         return False
144     except:
145         return False
146
147 def AddUserToSlice(param):
148     global DB
149     if not isinstance(param, dict):
150         return False
151     try:
152         for slice in DB['slices_list']:
153              if param['slice_id'] == slice['slice_id']:
154                  if not 'user_ids' in slice: slice['user_ids'] = []
155                  slice['user_ids'].append(param['user_id'])
156                  return True
157         return False
158     except:
159         return False
160
161 def AddSliceToNodes(param):
162     global DB
163     if not isinstance(param, dict):
164         return False
165     try:
166         for slice in DB['slices_list']:
167              if param['slice_id'] == slice['slice_id']:
168                  if not 'node_ids' in slice: slice['node_ids'] = []
169                  slice['node_ids'].extend(param['node_ids'])
170                  return True
171         return False
172     except:
173         return False
174
175
176 #Delete
177
178 def DeleteNode(param):
179     global DB
180     if not isinstance(param, dict):
181         return False
182     try:
183         for node in DB['nodes_list']:
184              if param['node_id'] == node['node_id']:
185                  DB['nodes_list'].remove(node)
186                  for slice in DB['slices_list']:
187                       if param['node_id'] in slice['node_ids']:
188                           slice['node_ids'].remove(param['node_id'])
189                           return True    
190         return False
191     except:  
192         return False
193
194
195 def DeleteSlice(param):
196     global DB
197     if not isinstance(param, dict):
198         return False
199     try:
200         for slice in DB['slices_list']:
201              if param['slice_id'] == slice['slice_id']:
202                  DB['slices_list'].remove(slice)
203                  return True
204         return False
205     except:
206         return False
207
208
209 def DeleteUser(param):
210     global DB
211     if not isinstance(param, dict):
212         return False
213     try:
214         for user in DB['users_list']:
215              if param['user_id'] == user['user_id']:
216                  DB['users_list'].remove(user)
217                  for slice in DB['slices_list']:
218                       if param['user_id'] in slice['user_ids']:
219                           slice['user_ids'].remove(param['user_id'])
220                           return True
221         return False
222     except:
223         return False
224     
225
226 def DeleteKey(param):
227     global DB
228     if not isinstance(param, dict):
229         return False
230     try:
231         for user in DB['users_list']:
232              if param['key'] in user['keys']:
233                  user['keys'].remove(param['key'])
234                  return True
235         return False
236     except:
237         return False
238
239 def DeleteUserFromSlice(param):
240     global DB
241     if not isinstance(param, dict):
242         return False
243     try:
244         for slice in DB['slices_list']:
245              if param['slice_id'] == slice['slice_id'] and param['user_id'] in slice['user_ids']:
246                  slice['user_ids'].remove(param['user_id'])
247                  return True
248         return False
249     except:
250         return False
251              
252
253 def DeleteSliceFromNodes(param):
254     global DB
255     if not isinstance(param, dict):
256         return False
257     try:
258         for slice in DB['slices_list']:
259              if param['slice_id'] == slice['slice_id']:
260                  for node_id in param['node_ids']:
261                       if node_id in slice['node_ids']: slice['node_ids'].remove(node_id)
262                  return True
263         return False
264     except:
265         return False
266
267
268 #Update
269
270 def UpdateNode(param):
271     global DB
272     if not isinstance(param, dict):
273         return False
274     try:
275         for node in DB['nodes_list']:
276              if param['node_id'] == node['node_id']:
277                  for key in param['fields'].keys():
278                       if key in ['hostname', 'type']:
279                           node[key] = param['fields'][key]
280                  return True
281         return False
282     except:
283         return False
284
285
286 def UpdateSlice(param):
287     global DB
288     if not isinstance(param, dict):
289         return False
290     try:
291         for slice in DB['slices_list']:
292              if param['slice_id'] == slice['slice_id']:
293                  for key in param['fields'].keys():
294                       if key in ['slice_name']:
295                           slice[key] = param['fields'][key]
296                  return True
297         return False
298     except:
299         return False
300
301
302 def UpdateUser(param):
303     global DB
304     if not isinstance(param, dict):
305         return False
306     try:
307         for user in DB['users_list']:
308              if param['user_id'] == user['user_id']:
309                  for key in param['fields'].keys():
310                       if key in ['user_name', 'email']:
311                           user[key] = param['fields'][key]
312                  return True
313         return False
314     except:
315         return False
316
317
318
319
320 # Instantiate the XMLRPC server 
321 dummy_api_server = SimpleXMLRPCServer.SimpleXMLRPCServer(dummy_api_addr)
322
323 # RPC functions registration
324 dummy_api_server.register_function(GetTestbedInfo)
325 dummy_api_server.register_function(GetNodes)
326 dummy_api_server.register_function(GetSlices)
327 dummy_api_server.register_function(GetUsers)
328 dummy_api_server.register_function(AddNode)
329 dummy_api_server.register_function(AddSlice)
330 dummy_api_server.register_function(AddUser)
331 dummy_api_server.register_function(AddUserKey)
332 dummy_api_server.register_function(AddUserToSlice)
333 dummy_api_server.register_function(AddSliceToNodes)
334 dummy_api_server.register_function(DeleteNode)
335 dummy_api_server.register_function(DeleteSlice)
336 dummy_api_server.register_function(DeleteUser)
337 dummy_api_server.register_function(DeleteKey)
338 dummy_api_server.register_function(DeleteUserFromSlice)
339 dummy_api_server.register_function(DeleteSliceFromNodes)
340 dummy_api_server.register_function(UpdateNode)
341 dummy_api_server.register_function(UpdateSlice)
342 dummy_api_server.register_function(UpdateUser)
343
344
345 # Register Introspective functions
346 dummy_api_server.register_introspection_functions()
347
348 # Handle requests
349 dummy_api_server.serve_forever()
350
351
352