SFA browser basic functionality
[sfa-gui.git] / build.sh
1 #!/bin/sh
2 ../../bin/pyjsbuild $@ SfaGUI