replace syncadmins.sh with syncadmins.py
authorStephen Soltesz <soltesz@cs.princeton.edu>
Sun, 20 Sep 2009 17:34:46 +0000 (17:34 +0000)
committerStephen Soltesz <soltesz@cs.princeton.edu>
Sun, 20 Sep 2009 17:34:46 +0000 (17:34 +0000)
commit279af3a93e11a4352438887d4593e19d63d622b3
tree48c4a3ebf1130e5f7a1ae9b7f461629c9325258f
parent296e976b7b80f9d20a5ecedb5810cdeb84541944
replace syncadmins.sh with syncadmins.py
update rtcron.sh to run python scripts
remove callplcsh.py
cron.d/syncadmins.py [moved from callplcsh.py with 68% similarity, mode: 0755]
cron.d/syncadmins.sh [deleted file]
rtcron.sh