pcucontrol.git
2009-12-22 Barış Metin taglevel 0
2009-12-22 Barış Metin fix
2009-12-22 Barış Metin rpm spec for pcucontrol
2009-12-22 Barış Metin move pcucontrol package into pcucontrol module.
2009-12-22 Barış Metin layout