update basic documentation files.
authorStephen Soltesz <soltesz@cs.princeton.edu>
Mon, 4 May 2009 20:52:09 +0000 (20:52 +0000)
committerStephen Soltesz <soltesz@cs.princeton.edu>
Mon, 4 May 2009 20:52:09 +0000 (20:52 +0000)
commit7f16b4c8e96688b16152b62ec1012ab5bf29d95d
tree813c19034e683b708ee65f4f95ab39f7b537bd6d
parent17b11b54e2c212d5b3a8f8a15f49284abd91b50e
update basic documentation files.
docs/DocBookLocal.py
getsshkeys.py
web/MonitorWeb/monitorweb/monitor_xmlrpc.py