add forgotten commit messages for reference
[linux-2.6.git] / sources
2010-12-07 S.Çağlar Onur rebase everything against latest RHEL6 kernel
2010-04-27 S.Çağlar Onur use local servers
2010-04-27 S.Çağlar Onur vserver enabled RHEL 6 kernel